nieuws

Club IFAW over blue speeds voor de scheepvaart

10/07/2023

IFAW Frankrijk organiseerde op 5 juni in Parijs een rondetafelconferentie over de Blue Speeds campagne waar werd gesproken over langzamer varen door schepen. Sprekers waren Olivier Adam: wetenschapper, expert in bio-akoestiek en professor aan de Sorbonne-universiteit, Antoine Person: adjunct-directeur van de rederij Louis Dreyfus Armateurs en Aurore Morin: campagneleider Blue Speeds bij IFAW.

Lees meer in het verslag van dit evenement.


Nieuwe mogelijkheden voor de EU om onderwaterlawaai te bestrijden

30/06/2023

De Europese Commissie is bezig de Europese regels voor vervuiling door schepen aan te passen. Begin juni 2023 publiceerde de Commissie haar voorstel voor de herziening van Europese Richtlijn 2005/35/EG die hierover gaat. IFAW is blij dat onze aanbeveling is overgenomen om ook onderwaterlawaai als vervuiling te erkennen. We vinden het echter kortzichtig dat de Commissie voorstelt om nieuwe soorten vervuilingen in de toekomst alleen in Europese regels op te nemen als ze in het internationale VN-verdrag komen te staan dat gaat over vervuiling door schepen (MARPOL). Het is zeker belangrijk om de bijlagen bij het MARPOL-verdrag aan te passen voor nieuwe verontreinigende stoffen, maar dat is een erg lang proces. Het is nu dringend nodig om verontreiniging door schepen in Europese wateren te verminderen. Wij vinden dat de Europese Commissie de eigen verantwoordelijkheid om de Europese zeeën te beschermen tegen alle soorten vervuiling hiermee van zich afschuift.

Lees hier meer.


Introductie van Blue Speeds bij het Europees Parlement

25/10/2022

Op 25 oktober 2022 presenteerde IFAW in het Europees Parlement haar oplossingen voor de scheepvaartindustrie om binnen de EU onderwaterlawaai en botsingen van walvissen met schepen te verminderen. Virginijus Sinkevičius, EU-commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij opende het evenement met een videoboodschap. Een expert van CE Delft, een onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van milieu en duurzaamheid, presenteerde daarna het door IFAW gefinancierde nieuwe onderzoek naar de economische en ecologische kosten/baten van het verminderen van de snelheid van schepen in EU-wateren om de mariene biodiversiteit te beschermen. Andere sprekers waren vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Spaanse Ministerie voor Ecologische Transitie en de scheepvaartindustrie. IFAW-experts sloten het evenement af en presenteerden onze oproep voor EU Blue Speeds: Het beperken van de snelheid van schepen die in Europese havens aanmeren tot 75% van hun ontwerpsnelheid.

Meer informatie