nieuws

Een grote stap richting stillere en veiligere zeeën voor zeedieren in Europa

15/03/2024

Deze week heeft de Europese Commissie een verplichte grens gesteld aan onderwaterlawaai van menselijke activiteiten op zee. Onderwaterlawaai wordt voornamelijk veroorzaakt door de commerciële scheepvaart en de offshore olie- en gasindustrie, met verstrekkende negatieve gevolgen voor het onderwaterleven. Deze grenzen zijn een jaar geleden ingesteld door een technische groep van specialisten in onderwaterlawaai, die een maximale norm hebben afgesproken die niet overschreden mag worden om ernstige schade aan het mariene leven te voorkomen. Aanvankelijk was het een advies aan de EU-lidstaten, maar nu heeft de Europese Commissie dankzij het outreachwerk van het IFAW strikte regels opgelegd aan onderwatergeluid. Dit betekent dat de lidstaten deze regels nu moeten gebruiken als ze hun eigen plannen maken om het zeemilieu beter te beschermen volgens de EU-richtlijnen. Blue Speeds helpt de landen om het geluid onder water terug te dringen en zich aan de nieuwe regels te houden!

Meer informatie hier.


Een enorme walvis vraagt schepen langzamer te varen

30/01/2024

Op 25 januari stond IFAW met haar opblaasbare walvis Wilbur voor het Europese Parlement in Brussel om Europarlementariërs te vragen de blue speeds campagne te steunen. Veel mensen die voorbijkwamen, waaronder parlementsleden, waren geïnteresseerd in het initiatief van IFAW en tekenden onze petitie voor een EU- snelheidslimiet voor schepen ter bescherming van zeezoogdieren. Het invoeren van blue speeds levert een drievoudige winst op – de scheepvaart, de Europese Unie en de zeezoogdieren profiteren alle drie.

Mehr dazu hier.


Het Europees Parlement hoort ons en roept op tot actie

30/11/2023

De afgelopen maanden heeft IFAW zich ingezet om onderwaterlawaai toe te voegen aan de herziene Europese Richtlijn ‘Verontreiniging vanaf schepen’. Deze wetgeving richt zich vooral op het lozen van olie en schadelijke vloeistoffen en niet op andere vormen van vervuiling. Bij de herziening zijn wel enkele soorten vervuiling toegevoegd, maar de richtlijn omvat nog steeds niet alles. De Commissie en het Europees Parlement zijn het er nu in ieder geval over eens dat geluidsoverlast onder water aangepakt moet worden en hebben dit ook uitgesproken. Daarnaast vindt het Europees Parlement dat deze wetgeving gemakkelijker moet kunnen worden aangepast om deze in lijn te brengen met Europese wetten, internationale verdragen en de nieuwste informatie en wetenschappelijke bevindingen. We zullen binnen de EU-instellingen blijven pleiten voor Blue Speeds om onderwatergeluid en aanvaringen tussen walvissen en schepen te beperken.

Lees er hier meer over


Rondetafelgesprek met de industrie: Blue speeds voor de scheepvaart

24/10/2023

Op 18 oktober 2023 organiseerde IFAW een rondetafelgesprek met ongeveer 30 vertegenwoordigers uit de scheepvaartsector om te spreken over het blue speeds concept en de praktische uitvoering van langzamer varen. De bijeenkomst leidde tot een levendige discussie onder de deelnemers, die persoonlijk aanwezig waren bij de havenautoriteit van Bilbao, Spanje, of online deelnamen vanuit heel Europa. De Europese Commissie presenteerde het juridische kader van de EU voor onderwatergeluid en langzamer varen, met name in de context van de komende herziening van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Lees er hier meer over


Club IFAW over blue speeds voor de scheepvaart

10/07/2023

IFAW Frankrijk organiseerde op 5 juni in Parijs een rondetafelconferentie over de Blue Speeds campagne waar werd gesproken over langzamer varen door schepen. Sprekers waren Olivier Adam: wetenschapper, expert in bio-akoestiek en professor aan de Sorbonne-universiteit, Antoine Person: adjunct-directeur van de rederij Louis Dreyfus Armateurs en Aurore Morin: campagneleider Blue Speeds bij IFAW.

Lees meer in het verslag van dit evenement.


Nieuwe mogelijkheden voor de EU om onderwaterlawaai te bestrijden

30/06/2023

De Europese Commissie is bezig de Europese regels voor vervuiling door schepen aan te passen. Begin juni 2023 publiceerde de Commissie haar voorstel voor de herziening van Europese Richtlijn 2005/35/EG die hierover gaat. IFAW is blij dat onze aanbeveling is overgenomen om ook onderwaterlawaai als vervuiling te erkennen. We vinden het echter kortzichtig dat de Commissie voorstelt om nieuwe soorten vervuilingen in de toekomst alleen in Europese regels op te nemen als ze in het internationale VN-verdrag komen te staan dat gaat over vervuiling door schepen (MARPOL). Het is zeker belangrijk om de bijlagen bij het MARPOL-verdrag aan te passen voor nieuwe verontreinigende stoffen, maar dat is een erg lang proces. Het is nu dringend nodig om verontreiniging door schepen in Europese wateren te verminderen. Wij vinden dat de Europese Commissie de eigen verantwoordelijkheid om de Europese zeeën te beschermen tegen alle soorten vervuiling hiermee van zich afschuift.

Lees hier meer.


Introductie van Blue Speeds bij het Europees Parlement

25/10/2022

Op 25 oktober 2022 presenteerde IFAW in het Europees Parlement haar oplossingen voor de scheepvaartindustrie om binnen de EU onderwaterlawaai en botsingen van walvissen met schepen te verminderen. Virginijus Sinkevičius, EU-commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij opende het evenement met een videoboodschap. Een expert van CE Delft, een onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van milieu en duurzaamheid, presenteerde daarna het door IFAW gefinancierde nieuwe onderzoek naar de economische en ecologische kosten/baten van het verminderen van de snelheid van schepen in EU-wateren om de mariene biodiversiteit te beschermen. Andere sprekers waren vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Spaanse Ministerie voor Ecologische Transitie en de scheepvaartindustrie. IFAW-experts sloten het evenement af en presenteerden onze oproep voor EU Blue Speeds: Het beperken van de snelheid van schepen die in Europese havens aanmeren tot 75% van hun ontwerpsnelheid.

Meer informatie