Over IFAW (International Fund for Animal Welfare)

IFAW (International Fund for Animal Welfare) is een wereldwijde organisatie die helpt om dieren en mensen samen in balans te laten leven.

Onze organisatie bestaat uit mensen met multidisciplinaire achtergronden, en wij zijn actief in zeeën, oceanen en in meer dan 40 landen over de hele wereld. We redden dieren, rehabiliteren ze, en laten ze weer vrij in het wild. Ook herstellen en beschermen we hun natuurlijke leefgebieden.

De problemen die we aanpakken zijn urgent en ingewikkeld. Oplossingen vereisen een frisse manier van denken en gedurfd handelen. We werken samen met lokale gemeenschappen, ngo’s, overheden en bedrijven. Samen zoeken we naar haalbare en innovatieve oplossingen zodat alle diersoorten kunnen gedijen.

Hoe wij dat doen? Kijk op ifaw.org